Romualda Kazlauskaitė

Romualda Kazlauskaitė

Lithuania

speedometerThere are 15K influencers with a reach over 20,000!Check out some other influencers

GITRA IR VOKALINĖ AKADEMIJA yra privati demokratinė švietimo įstaiga, atverianti plačias galimybes savirealizacijai ir saviraiškai jaunimui. Pačios įstaigos būstinė yra Vilniuje. Tai ypatinga meninės veiklos terpė, atverianti daug galimybių vaikams ir jaunimui ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų miestų bei miestelių. Tai jaunų muzikantų kalvė, dirbanti su labai naujais metodais. Daug dėmesio skiriama muzikinei kultūrai, asmeninei laisvei, kūrybai, bendruomeniškumui, meistriškumui, siekiama supažindinti ir pažinti Europos ir pasaulio kultūrą. Ypatingas dėmesys skiriamas lietuvių tautinėms tradicijoms ir papročiams. Gitaros ir vokalo akademijos tikslas - aprėpti kuo daugiau Lietuvos regionų ir suteikti galimybę vaikams ir jaunimui įgyvendinti savo svajones. Saviraiškos galimybės šioje akademijoje yra labai didelės. Kiekvienas besimokantis jaunas žmogus turi visas galimybes pasiekti ne tik Lietuvos, bet ir Europos sceną. Visi gitaros ir vokalo akademijos absolventai gauna tai patvirtinantį pažymėjimą. Išduoti baigimo pažymėjimai yra originalūs ir unikalūs visoje Lietuvoje. su savo žinių vertinimo lentele. Joje registruojami per visus mokslo metus sukaupti taškai. Lentelėje aiškiai parodyta, ar studentas buvo aktyvus, kiek jis dirbo projektinį darbą, kiek įrašė vaizdo ir garso įrašus, kūrė muziką, dalyvavo koncertuose ir visuomeninėje veikloje. Tai tarsi studento kūrybinė biografija, kuriai pritaria Gitaros ir vokalo akademijos vadovas. Siūlome jauniems žmonėms būti ne žvaigždėmis, o savo pasirinktos krypties meistrais, išmanančiais savo amatą.

To see Romualda's full profile please login or register.

Photos

photophotophotophotophoto

Are you an influencer?

Join our network and get started, just like Romualda!Register as an Influencer

Go to Top