KHOI NGUYEN ANH

KHOI NGUYEN ANH

Vietnam

speedometerThat's some serious marketing potential!

Xin chào, rất vui khi chúng tôi gặp nhau và nếu tôi nói về điều đó, đó là một câu chuyện rất dài và khó. Ngày xưa tôi trở thành thợ làm bánh hôm nay là nhờ ơn Chúa và tôi tin đó là thứ do mình tạo ra. sẽ khiến bạn vui khi xem chúng tôi và học hỏi được điều gì đó từ tôi, thật tuyệt vời, cảm ơn bạn và cầu Chúa ở bên chúng tôi.


Tôi sẽ rất vui nếu bạn vào facebook và kênh youtube của tôi để bạn có thể xem tất cả những gì tôi đang tạo ra và có thể bạn sẽ có một số ý tưởng cho thiết kế của tôi?

To see KHOI's full profile please login or register.

Photos

photophotophotophotophotophotophotophotophoto

Follower Engagement / Demographics

Engagement

Average Engagement Rate by Reach 1.80%
Comment Average 0
Like Average 8
View Average 21

Genders

Male32.58%
Female67.42%

Ages

13-175.17%
18-2437.56%
25-3432.23%
35-4415.85%
45-649.20%
65+0.00%

Genders per Age

13-17
Male
1.59%
Female
3.58%
18-24
Male
13.68%
Female
23.88%
25-34
Male
11.78%
Female
20.45%
35-44
Male
4.07%
Female
11.78%
45-64
Male
1.46%
Female
7.74%
65+
Male
0.00%
Female
0.00%

Top Languages

Vietnamese21.44%
English20.20%
Spanish13.27%
Portuguese13.22%

Top Countries

India16.87%
Vietnam16.01%
Brazil13.08%
United States7.23%
Russia6.20%
Indonesia4.48%
Ukraine2.93%

* This data may be out of date.

Other offers you may like...

I will Positively engage with 10 of your most recent social media post!
Social Engagement on Instagram

I will Positively engage with 10 of your most recent social media post!

I will make videos and upload
Social Share on Instagram

I will make videos and upload

Are you an influencer?

Join our network and get started, just like KHOI!Register as an Influencer

Go to Top