KHOI NGUYEN ANH

KHOI NGUYEN ANH

Vietnam

speedometerThat's some serious marketing potential!

Xin chào, rất vui khi chúng tôi gặp nhau và nếu tôi nói về điều đó, đó là một câu chuyện rất dài và khó. Ngày xưa tôi trở thành thợ làm bánh hôm nay là nhờ ơn Chúa và tôi tin đó là thứ do mình tạo ra. sẽ khiến bạn vui khi xem chúng tôi và học hỏi được điều gì đó từ tôi, thật tuyệt vời, cảm ơn bạn và cầu Chúa ở bên chúng tôi.


Tôi sẽ rất vui nếu bạn vào facebook và kênh youtube của tôi để bạn có thể xem tất cả những gì tôi đang tạo ra và có thể bạn sẽ có một số ý tưởng cho thiết kế của tôi?

To see KHOI's full profile please login or register.

Photos

photophotophotophotophotophotophotophotophoto

Other offers you may like...

I will Write a 500 word press article about your brand on letsgovikes.com
Post on Blog

I will Write a 500 word press article about your brand on letsgovikes.com

I will Write a 500 word press article about your brand on leventechnology.co.uk
Post on Blog

I will Write a 500 word press article about your brand on leventechnology.co.uk

Are you an influencer?

Join our network and get started, just like KHOI!Register as an Influencer

Go to Top